The best advice for better living

Op al onze transacties zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Algemene Voorwaarden Tien Koevoet Dance Masters, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 200528270000.

* de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH), gedeponeerd bij de Arr. Rb. te ´s-Gravenhage, KvK te ´s-Gravenhage. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze horecadiensten gebruik maakt. 

* Huisregels Tien Koevoet Dance Masters

* de Algemene Voorwaarden Dance Masters Nederland